2016. július 23., szombat

Logopédia - Pszichológia

Beszédkezelés. Beszéd és nyelvfejlesztés. Fogalmazási képesség fejlesztése. Beszédjavítás.
  • Beszédhibajavítás: artikuláció, afázia, diszfónia, dadogás, hadarás, mutizmus, pöszeség, raccsolás
  • Dadogásterápia
  • Beszédtechnika
    érthető, kifejező, hatásos előadói, szereplési, tárgyalási beszéd, saját hangadás, beszédmód, beszédstílus képességeinek kibontakoztatása természetes, szabadon áramló, bátor beszéd és beszélgetés tanulása